ดีอีตั้งบริษัทบรอดแบนด์แห่งชาติ

ดีอีตั้งบริษัทบรอดแบนด์แห่งชาติ

ดีอี เตรียมตั้งบริษัทบริหารจัดการโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ กลางปี เฟสแรกรัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพลงทุน

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้รับทราบความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม โดยจะจัดตั้งบริษัท เอ็นบีเอ็น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และจัดตั้งบริษัทเอ็นจีดีซี เพื่อดำเนินธุรกิจเคเบิลใยแก้วใต้น้ำและธุรกิจศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต

โดยการประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ 9 ม.ค. 2560 ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานของธุรกิจย่อย เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม

ระยะแรก รัฐจะรับผิดชอบเงินลงทุนบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ และเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ส่วนการบริหารจะจัดการแบบเอกชน ระยะต่อไปจะดำเนินการแบบประชารัฐ ให้ภาครัฐและเอกชนร่วมมือดำเนินงานทั้งการให้บริการและการเชื่อมต่อโครงข่าย โครงสร้างการระดมทุนและการจัดการที่ดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนและนักลงทุนต่างประเทศในทุกรูปแบบสำหรับบริษัทบริหารจัดการ

“โครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติที่จัดตั้งขึ้น จะต้องให้บริการค้าส่งเท่านั้น เพื่อไม่แข่งขันกับผู้ค้าปลีกรายอื่น”

แนวทางดังกล่าวช่วยให้ควบคุมเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กับการเพิ่มความเร็วในการขยายโครงข่ายเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการบรอดแบนด์ทุกรูปแบบ และเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการทุกรายเข้าถึงการให้บริการที่หลากหลาย แข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียม รวมทั้งการดำเนินธุรกิจขายส่งบริการอย่างมืออาชีพด้วยการผสมผสานความรู้ความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และประสบการณ์ด้านการตลาดบรอดแบนด์ภายในประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อให้บริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติต้องควบคุมคุณภาพการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการของโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติอย่างต่อเนื่อง และจัดให้บริการคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

หน่วยงานกำกับดูแลต้องบังคับใช้นโยบายที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจการแข่งขันในตลาดยุติธรรม อาทิ นโยบายการให้บริการโครงข่ายแบบเปิดเสรี (Open Access Network) เพื่อให้ผู้ให้บริการทุกรายเข้าถึงการให้บริการของบริษัทบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติได้อย่างเท่าเทียมและไม่กีดกันการให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงข่าย

รวมถึงการควบคุมราคาให้บริการค้าส่งที่ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการค้าปลีกจะได้รับกำไรที่เหมาะสมและไม่ต้องลงทุนโครงข่ายเอง ซึ่งตามแผนการดำเนินงาน ภาครัฐตั้งเป้าหมายให้บริษัทเอ็นบีเอ็นและบริษัทเอ็นจีดีซี เริ่มดำเนินการได้ภายในกลางปี 2560
ส่วนการเปลี่ยนผ่านสินทรัพย์และบุคลากรสำหรับจัดตั้งทั้งสองบริษัท คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีจะดำเนินการเสร็จอย่างสมบูรณ์