ฮุนเซน ขอ 400 ล้านดอลลาร์ ถอนทุ่นระเบิด

Nation TV – เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย
“”ฮุนเซน” ขอ 400 ล้านดอลลาร์ ถอนทุ่นระเบิด”

Nation TV – เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย
“กัมพูชาต้องการทุนมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำมาใช้กำจัดระเบิดที่เหลือตกค้างจากสงครามกลางเมืองให้หมดในปี 2568 ตามการระบุของนายกรัฐมนตรีฮุนเซน เนื่องในวันทุ่นระเบิดของประเทศ ที่ระเบิดยังคงเป็นภัยคุกคามชีวิตประชาชนทั้งที่ทำให้เสียชีวิต หรือพิการเกือบ 100 คนต่อปี”

Nation TV – เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย
“โดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าวเนื่องในโอกาสที่เป็นวันทุ่นระเบิดของประเทศกัมพูชาว่า ระเบิดเหล่านี้ไม่เพียงก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมต่อชีวิตของประชาชนเท่านั้น แต่ยังฉุดรั้งความก้าวหน้าทั้งความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาประเทศกัมพูชากำจัดระเบิดออกจากผืนดินไป 1,500 ตารางกิโลเมตร แต่ยังมีผืนดินอีกราว 2,000 ตารางกิโลเมตร ยังคงเต็มไปด้วยระเบิดชาวกัมพูชาประมาณ 60,000 คน เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากระเบิดนับตั้งแต่ ระเบิดเหล่านี้ถูกทิ้งลงมาเป็นจำนวนมากครั้งแรกในปี 2522 เมื่อเขมรแดงถูกขับไล่ออกจากอำนาจ และเริ่มสงครามกองโจรฮุนเซน กล่าวว่า มีทุ่นระเบิดสังหารบุคคลกว่า 1 ล้านลูก และระเบิดต่อต้านรถถัง 24,251 ลูก รวมทั้งระเบิดคุณภาพสูงที่ยังไม่ระเบิดอื่นๆ อีก ได้ถูกเก็บกู้ออกจากผืนดิน และถูกทำลายไปนับตั้งแต่โครงการกำจัดวัตถุระเบิดได้เริ่มขึ้นในปี 2535รายงานระบุว่า มีประชาชนมากกว่า 4,000 คน เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากระเบิด และวัตถุระเบิดที่ยังไม่ได้เก็บกู้อื่นๆ ในปี 2539 แต่ในปี 2559 จำนวนผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจากระเบิดลดลงเหลือ 83 ราย.”