5 กิจกรรมสุดสัปดาห์น่าเลือกทำ

ทางเลือกที่ 1 : เรียนรู้นอกห้องเรียนกับทีเคปาร์ค

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดโปรแกรมการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.30 น. โดยโปรแกรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้ผ่านการศึกษาและพัฒนาขึ้นตามหลักการเรียนรู้ของสมอง (Brain Compatible Learning Programme) โดยมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้เด็ก “อ่าน เล่น เรียนรู้” กับหนังสือ ชุดสื่อการเรียนรู้และเกมการศึกษาที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการเพลิดเพลินกับเหล่านิทานนานาชาติเรื่องเอกของโลก และต่อยอดประสบการณ์และทักษะต่างๆ ด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่จะเตรียม เสริมสร้างและพัฒนาเด็กแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ภาษา การคิด การสร้างสรรค์และจินตนาการ

รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย

- นิทานหรรษา (Story time) พบกับนิทานและหนังสือภาพนานาชาติสำหรับเด็กจากนักเขียนระดับโลก (Best of the World ) และนิทานที่ช่วยพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็กปฐมวัย ที่จะทำให้เด็กๆ ได้พัฒนาตนเอง เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียนรู้โลก ผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน การแนะนำหนังสือดีจากหนังสือหลากหลายชนิด

- กิจกรรมตลาดสดคุณหนู (Kiddy Minimart) 2 ฐานกิจกรรมที่จำลองตลาดสดให้เด็กๆ ได้จับจ่าย และเลือกสรรผัก ผลไม้และสิ่งต่างๆ ผลของกิจกรรมส่งผลต่อทักษะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ฝึกและพัฒนาทักษะการสังเกต การจัดกลุ่ม (Grouping) การจำแนก (Sorting)  การบันทึกผล และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ฐาน 1 ตลาดสดคุณหนู สนุกสนานและเพลิดเพลินกับร้านค้าขนาดเล็ก ที่เด็กๆจะได้จับจ่าย และเลือกสรรสินค้านานาชนิด พร้อมกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างง่ายในชีวิตประจำวัน
ฐาน 2 Little home market  ออกแบบและจัดร้านค้าตามจินตนาการไปพร้อมกับการฝึกทักษะการคิด การจัดกลุ่มและการจำแนก

พิเศษสำหรับผู้ปกครอง!! รับแบบประเมินทักษะเด็กภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมทั้งด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวด้านอารมณ์และทักษะสังคม, ด้านการคิด, ภาษา และการสร้างสรรค์ สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โทร 02-2574300  ต่อ 226 , 081-174 0963  คุณอุษา  ศรีนวล ค่าลงทะเบียน 100 บาท/ คน

ทางเลือกที่สอง : อ่านหนังสือดี “คิดเอง ทำได้ ห่างไกลโรค”

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแนะนำพ็อกเก็ตบุ๊ก “คิดเอง ทำได้ ห่างไกลโรค” จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหนังสือด้านการแนะนำและรักษาสุขภาพที่ให้ข้อมูลและเป็นแหล่งศูนย์รวมโรคสุดฮิตของคนไทยส่วนใหญ่ ที่มักจะประสบปัญหาเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยมีการนำเสนอและเรียบเรียงเป็นภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ภายในเล่มมีการนำเสนอวิธีการป้องกันและการรับมือกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในปัจจุบันเช่น การเลือกรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การควบคุมอารมณ์ เป็นต้น

หนังสือพ็อกเกตบุ๊ก “คิดเอง ทำได้ ห่างไกลโรค” ราคาเล่มละ 60 บาท (รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์) หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐและเอกชนหรือผู้สนใจทั่วไป มีความประสงค์ที่จะสั่งซื้อเพื่อนำมาอ่านหรือนำมาแจกจ่ายที่กิจกรรมเพื่อสุขภาพต่าง ๆ สามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2716-6744
ทางเลือกที่สาม : สำรองที่นั่งรับฟังข่าวสารดีๆ กับมนารมย์ใน 2 หัวข้อ

โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต ขอเชิญพ่อแม่และผู้ปกครอง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เคล็ด (ไม่) ลับในการเลี้ยงลูก ตอน “ปัญหาของใคร” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทที่แท้จริงของพ่อแม่ เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัญหา เพื่อกำหนดวิธีแก้ไขที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลูกน้อย โดย นางสาวอัจฉรา บุนนาค และ นางสาวทัศยา เรืองศรี นักจิตบำบัด โรงพยาบาลมนารมย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลมนารมย์ โทร.02-725-9595  ค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท (กิจกรรมจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9, 16, 23 และ 30 พฤษภาคม 2556 (อบรม 4 วัน) เวลา 10.30-12.30 น.ณ โรงพยาบาลมนารมย์ บางนา กรุงเทพฯ

ส่วนอีกหัวข้อหนึ่งคือ “เปิดโลกแอสเพอร์เกอร์” ภาวะบกพร่องทางพัฒนาการในเด็กที่เริ่มถูกกล่าวถึงบ่อยขึ้น และควรทำความรู้จัก ซึ่งมีอาการหลัก คือ ความบกพร่องด้านทักษะทางสังคมร่วมกับมีพฤติกรรมไม่ยืดหยุ่น จนเกิดผลเสียต่อการดำรงชีวิต การเรียน การงาน และการเข้าสังคม โดยจะได้พบกับ พญ.กมลชนก เหล่าชัยศรี จิตแพทย์ โรงพยาบาลมนารมย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะ แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุตรหลานที่รัก ให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข สำรองที่นั่งฟรี และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลมนารมย์ โทร.02-725-9595 กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงพยาบาลมนารมย์ บางนา กรุงเทพฯ

ทางเลือกที่สี่ : อ่านโดร์จีกับนกกระเรียนคอดำ วรรณกรรมจากความทรงจำที่ภูฏาน

จากคำพูดที่ว่าภูฏานเป็นเมืองที่ Happiness in The World คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา จึงอยากไปสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตนเอง เมื่อไปก็พบว่ามีความสุขสมคำร่ำลือ ด้วยอากาศที่หนาว ทุ่งหญ้าเขียวขจี มีดอกไม้บานสะพรั่ง ผู้คนจิตใจดี และมีวัฒนธรรมที่งดงาม นอกจากนั้นความเป็นพุทธก็แทรกซึมเข้าไปในทุกเรื่องราวของชีวิต เมื่อกลับมา คุณหญิงก็อดไม่ได้ที่จะบันทึกภาพความทรงจำออกมาเป็นเรื่องราว โดยมีตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เป็นกำลังใจสำคัญในการเขียน

ด้วยความตั้งใจที่อยากให้เป็นหนังสือสองภาษา เมื่อเขียนเสร็จจึงปรึกษากับ ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศภูฏานช่วยอ่าน โดยมีคุณแซนดี้ ชัม เป็นบรรณาธิการต้นฉบับภาษาอังกฤษ และมีคุณริสรวล อร่ามเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการอำนวยการ เรียกว่ากว่าจะออกมาเป็น “โดร์จีกับนกกระเรียนคอดำ” ต้องผ่านบันไดถึง 3 ขั้นทีเดียว

ด้าน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแวดวงการศึกษา กล่าวถึงวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ว่า “หนังสือเล่มนี้ ช่วยสอนให้เด็กๆ รู้จักประเทศภูฏานในหลายๆ มิติ ทำให้เรื่องไกลตัว อยู่ใกล้ตัว มีมุมมองสะท้อนแนวคิดให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเด็ก การช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่และครอบครัว เมื่อเด็กอ่าน เด็กจะเกิดความรู้สึกอ่อนโยน มีเมตตาธรรม คุณธรรม และมีความเอื้ออาทร สามารถพบทางออกได้เมื่อเขาเจอปัญหา ที่สำคัญหนังสือเล่มนี้ เกี่ยวโยงกับหลายๆ วิชาที่เด็กๆ เรียนในชั้นเรียน และการทำเป็นหนังสือสองภาษา ก็จะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ฝึกแกรมม่า และบทสนทนา ทำให้ภาษาอังกฤษมีความหมายสำหรับเด็กด้วย”

ประเทศไทยและประเทศภูฏาน มีความคล้ายกันมากในเรื่องของความรักที่มีต่อแผ่นดินเกิด รักศาสนา เป็นเมืองพุทธ มีความผูกพันกับวัด ผู้คนมีความรักให้กัน และยังเผื่อแผ่ไปถึงสิ่งมีชีวิตรอบข้าง ถึงแม้โดร์จีกับนกกระเรียนคอดำ จะถ่ายทอดความงดงามของวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวภูฏาน แต่สิ่งที่เด็กไทยจะได้รับจากการอ่านวรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้ ย่อมมีมากกว่าแค่ความสนุกสนาน เพราะนอกจากจะส่งเสริมสาระการเรียนรู้แล้ว ยังเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับเด็กด้วย รายได้ของการจำหน่ายจะมอบให้กับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กให้นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัว ด้วยการนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือต่อไป

ทางเลือกที่ห้า : กิจกรรมงานฉลองครบรอบ 25ปี “บาร์นี”

uhe4kids จัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี บาร์นี “Barney 25 millions of hugs” ให้น้องๆ ได้สนุกสุขสันต์ กับกิจกรรม เกม และการแสดงต่างๆ เพลิดเพลินไปกับละครนิทานที่พี่บาร์นีจะมาเล่านิทานแห่งจินตนาการ การแสดงบิดลูกโป่ง พร้อมของรางวัลสุดพิเศษมากมาย พบกันได้ที่งานฉลองครบรอบ 25 ปี บาร์นี “Barney 25 millions of hugs” ในวันที่ 28 เมษายน 2556 ณ ฟันเนเรี่ยม (สุขุมวิท 26) เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2583 7222