Category Archives: ข่าววิทยาศาสตร์

กบจิ๋วพันธุ์ใหม่ในอินเดีย

กบจิ๋วพันธุ์ใหม่ในอินเดียเล็กเท่าปลายเล็บ นักวิทยาศาสตร์พบกบกลางคืนจิ๋ว 4 ชนิดใหม่ในป่ารกทึบที่ห่างไกลของอินเดีย เล็กจิ๋วขนาดวางอยู่บนปลายเล็บได้ รายงานจากเอเอฟพีระบุว่า ทีมนักวิทยาศาสตร์ค้นพบกบกลางคืนจิ๋วสายพันธุ์ใหม่ 4 ชนิด บนภูเขาเวสเทิร์นกาตส์ (Ghats mountains) ที่เขียวขจีแต่ห่างไกลของอินเดีย การค้นพบดังกล่าวใช้เวลานานถึง 5 ปี โดยทีมวิจัยระบุว่า มีกบกลางคืนจิ๋วจำนวนมากบนภูเขาดังกล่าว แต่เพราะขนาดที่เล็กมากทำให้ถูกมองข้ามไป กบจิ๋วที่เพิ่งค้นพบนี้มีขนาดประมาณ 13 มิลลิเมตรเท่านั้น ซึ่งเล็กจนสามารถวางบนปลายเล็บได้ จากการค้นพบครั้งนี้ทีมวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารเพียร์เจ (PeerJ medical sciences journal) วารสารทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ “สปีชีส์จิ๋วนี้มีอยู่หลากหลายในพื้นที่ และค่อนข้างพบได้ทั่วไป แต่อาจจะถูกมองข้ามไปเพราะขนาดที่เล็กมากๆ อีกยังหลบซ่อนตัว และยังมีเสียงร้องคล้ายแมลง” โซนาลี จาร์ก (Sonali Garg) หนึ่งในทีมวิจัยระบุ สำหรับกบกลางคืนในอินเดียนั้นได้แยกสายวิวัฒนาการจากกบอื่นๆ

สวทช.ภาคเหนือจัดงานโชว์นวัตกรรม

สวทช.ภาคเหนือจัดงานโชว์นวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่อาชีพ สวทช.ภาคเหนือ เปิดประชุม “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” ชูผลงานวิจัยใช้ได้จริง ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการและภาคประชาสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัด “งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวทช.ภาคเหนือ ประจำปี 2560” เมื่อวันที่ 24 ก.พ.60 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ สวทช.ภาคเหนือ และพันธมิตร การบรรยายพิเศษ การเสวนา เพื่อถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม